Veřejná sbírka
Veřejná sbírka na podporu Verunky a Adámka
Karešovi.cz
Videa a články v médiích
Osvědčení o veřejné sbírce Č.j.: S-MHMP/383208/2014
účet pro veřejnou sbírku je založen u FIO banky a.s.
2500557795/2010
Děkujeme za Vaše příspěvky.
web sbírky :
Články v tisku Videa